Velkommen til TeraTech

Skal TeraTech beskrives med et enkelt ord, bliver det: “teknologi”!


TeraTech mener, at teknologi skal hjælpe mennesker, og at de teknologiske muligheder skal udnyttes. De bliver desværre ikke udnyttet ordentligt i dag. Vores indfaldsvinkel er, at TeraTechs drivkraft, Anders Bech, har 14 års erfaring som hjerneskadet og samtidig har en baggrund som svagstrømsingeniør. Det har gjort det muligt at spotte flere steder – særligt i genoptræningen af senhjerneskadede – hvor teknologi kan gøre en stor forskel. Det har givet anledning til det ene af TeraTechs to forretningsområder: RAS – robotarmstøtten, der til at begynde med blev finansieret af Innovationsfonden. Den udnytter 40 år gammel viden om neuroplasticitet, men lignende findes overhovedet ikke endnu. Fordi der er kommet flere hjerneskader til siden, laver vi nu en prototype, til demonstration mhp. salg.

Det andet forretningsområde handler om flere ting. I første omgang handler det om at gøre teknologien tilgængelig for alle. I dag kan man få fremstillet hvad som helst som privatperson med tjenester som “CraftCloud” (3D-print) og “Cotter” (laserskæring), men begge dele kræver en elektronisk tegning hhv. i 3D og 2D. Det kan TeraTech hjælpe med, og fordi drivkraften er førtidspensioneret, kan servicen udføres under særligt gunstige forhold. For det første arbejdes altid med fast pris, for det andet arbejdes der med “kriterierne opfyldt” eller gratis. For det tredje er der mulighed for, at TeraTech vil beholde rettighederne til tegningen, hvis det er noget, andre vil have gavn af. I så fald tilbydes 50 % rabat.

Men det handler i anden omgang også om at udfordre systemet lidt mht. arbejdsmarked. Jeg er førtidspensionist, og det betyder egentligt, at man er parkeret af samfundet, der mener, at man ikke kan bidrage med noget som helst. For det første er det idiotisk gammeldags i et samfund, der skriger på arbejdskraft, og hvor man i virkeligheden kan arbejde hvor som helst, og når det lige passer i dagsprogrammet. For det andet, er det mildt sagt ikke noget, der hjælper førtidspensionisten med livskvalitet eller tilfredsstillelse af identitetskrav.