TeraTech - Teknologiske hjælpemidler til genoptræning

Stillinger/Jobs


TeraTech er også et arbejdsmarkedseksperiment baseret på forventningen om, at der er mange uudnyttede ressourcer, der p.t. er parkerede uden for arbejdsmarkedet, og vi tror at vejen til udnyttelse af disse er, at vende stort set alt, hvad man forstår ved en traditionel virksomhed, på hovedet.

For det første arbejdes der hovedsageligt hjemmefra. Møder og koordinering kan foregå via digitale værktøjer. Ingen har fastsatte arbejdstider eller en fast ugentlig arbejdstid. Tvært imod er det muligt at arbejde 4 timer den ene uge og 12 den næste.

Vi går ikke så højt op i deadlines og tidsplaner, for vi vil hellere lave gode og færdige produkter, end at stresse dem klar til en lovet tid. Desværre har resten af verden ikke samme tilgang til tingene, så vi bliver ind imellem nødt til at forholde os til tiden.

Eftersom vi vender alting på hovedet, vil vi også gerne høre fra dig, hvis du ligger inde med kompetencer, som vi ikke lige søger i de jobopslag, der måske er herunder, og som du tror kan bruges til noget velfærdsteknologisk.

Fælles for alle udviklerstillinger er, at der er ret høje krav til dokumentation og omgang med data og dokumenter, fordi vi arbejder med udvikling af medicinsk udstyr.

Der er p.t. ingen ledige stillinger.
Til toppen